.

 

 

 

 

Kridtfossiler fra Stevns Klint

Peter har fundet fossiler på Stevns Klint de sidste 20 år og det er blevet til mange fantastiske fund. Flere af fundene er gjort til Danekræ af Statens geologiske museum i København, hvor de nu befinder sig.

En stor del af fossilerne, kan i dag ses på Stevns Museum i Højerup ved Store Heddinge på Stevns. 

Peter har også fundet kridtfossiler fra Møn, hvor man også kan se nogle af hans fund på Geocenter Møns Klint.

Peters Kridt-fossiler fra Stevns Kridtbrud fremstår skulpturelt smukt, de er med nænsom hånd præpareret fri.

Det 65-70 millioner år hvide og bløde kridt med de sarte fossiler, fortæller om det spændende liv, som dengang fandtes i havet. Peters samling rummer meget flotte eksemplarer af  hajtænder, søliljer, søpindsvin, ammonitter, svampe, bryozoer, flintekrukke, skinkemusling, pyrit og meget andet.

Det meste af kridtet blev dannet af fortrinsvis små alger, der dalede ned som sne på havbunden gennem millioner af år - og skabte de store kridtmængder, der findes i vores undergrund.

Kun en lille del af aflejringerne er synlige, f.eks. på Møn og Stevns klinter i
disse fantastiske smukke kystklinter.

En del af Peters kridtfossiler kan i dag ses hos Stevns museum i Højerup på Stevns.

 

            

 

                      

    

              
 

                 

               
                Tylocidaris baltica, fund P.B. Stevns kridtbrud 28.06.12

 

                 

              

                 

              

 

             

            
             Hajtander  Hexanchus mikrodon Aqassiz,
             fundet af Peter Bennicke i Stevns Kridtbrud 2012

           

           

 

Flere hundrede kridt-fossiler fremstår skulpturelt smukt, de er med nænsom hånd
og tålmodig hånd præpareret fri. De er 65-70 mio år.

         

        

      
Fossiler fra Stevns Kridtbrud, fundet af Peter Bennicke foto: Laila og Peter Bennicke

 

                             

 

                          

                           


                            

                            

                            

                            

                             

    

Til venstre en Byggesten (delvist udpræpareret) der er fyldt med okto koraller. Vores hus Gl. Klintevej 1, Tommestrup, 4660  Store Heddinge, er bygget af disse kalksten fra Stevns Klint. 

    

     

  
Foto: Fossiler fra Stevns kridtbrud og Møns Klint.  

                 
                 Stevns Kridtbrud

                  

              
            
 
                      Pyrit, fund Stevns Klint 20.3.2012, P.B.

                  
                 Snudespids fra sværfisk cylindracanthus. 
                 
Fund Stevns Klint P.B. 20.3.2012
               
                Søpindsvin Trochalosoma taeniatum. 
             Fund Stevns Klint 2012 P.B.
              
               Bryozokoloni, fund fra Stevns Klint 2012 P.B.


            
 

        
           
Område med fiskeler i Stevns Kridtbrud 2012

          
          
Svamp fund fra Stevns kridtbrud 2012

         
         
Hajtand. Fund fra Stevns Kridtbrud 2012

        
         Stevns kridtbrud 2012
 
        
        Stevns kridtbrud 2012

        

        
          Ammonit 230 mm. fundet i Stevns kridtbrud
          Fundet
22. nov. 2011

         
          Mosasaur tand,11mm, fundet i Stevns Kridtbrud 
          Fundet
22. nov. 2011

          -
           Bryozo, Radiopora 11 cm
           Fundet i Stevns kridtbrud 1.9.2011


          
          Svamp fundet i Stevns kridtbrud 1.9.2011


                
Søpindsvin (Tylocidaris Baltica) fundet af Peter Bennicke i Stevns Kridtbrud 13.7.2011 

 

 

En drøm gik i opfyldelse for Peter Bennicke  
En tur til Stevns Kridtbrud 11.april 2011, blev for mig som amatørgeolog en af de helt store oplevelser. 

Sammen med en anden fossilsamler havde vi fået tilladelse til at gå i bruddet og lede efter fossiler. På et tidspunkt valgte jeg at gå alene ned i bunden af kridtbruddet.

En stor blok af et mineral baryt (tungspat) tiltrak min opmærksomhed.

Da jeg kom tæt nok på, slog mit hjerte pludselig noget hurtigere, en hel intakt  kiselsvamp på ca. 150 kg, lå bare der lige foran mig. Aldrig har jeg set så  stor en svamp før. Jeg måtte straks kontakte fabrikken og høre om de kunne hjælpe med transporten, hvilket de straks tilbød.

Vi aftalte, at jeg hentede den næste dag. Det blev en meget lang nat! 

Næste morgen gik turen fra Falster til Stevns med stor forventning. Svampen blev kørt op af bruddet med en af stenbruddets store maskiner og læsset på traileren. En drøm er gået i opfyldelse, med dette gigantfund. 


Foto: Fra Stevns kridtbrud,
T
ransport af kiselsvamp fra bunden af kridtbruddet. 


Foto: Peter Bennicke bringer den 66 millioner år gammel
og 150 kg
kiselsvamp i sikkerhed på traileren.

Kunst & Natur, Lyremosen 4, 4871 Horbelev • Tlf.: +45 51 36 56 20 • Mail. info@kunst-natur.dk 

.