Mine Danekræ-fund

8 af mine fossile fund er gjort til danekræ af Statens Naturhistoriske Museum. 
Nedenfor kan du se foto og beskrivelse af dem.
 

Hvad er danekræ?

Begrebet danekræ blev indført i forbindelse med Folketingets revision af Museumsloven i 1989. Danekræ er jordfundne naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Danekræ tilhører staten og skal straks afleveres til Statens Naturhistoriske Museum (Geologisk Museum, Zoologisk Museum, Botanisk Have).

Bestemmelserne om danekræ er indført for at sikre de mest betydningsfulde naturhistoriske fund for den danske offentlighed. De svarer nøje til de bestemmelser, der i mere end 300 år har været gældende for danefæ - de mest betydningsfulde jordfundne, menneskeskabte genstande. 

Herunder er foto og beskrivelse af mine danekræ-fund:


Danekræ nr. 617
Søpindsvin, Phymosomasp. m/ pigge i sen Maastrichtien skrivekridt. Den oprindelige, hele skal har haft en diameter på ca. 4,5-5 cm. Fundet i Stevns Kridtbrud (Sigerslev), Stevns Klint.
(Foto: Sten Lennart Jakobsen).

 
Danekræ nr. 650.
Pseudocorax affinis. Hajtænder fra denne art er sjældne at finde i
det danske kridt. Fundet stammer fra Stevns Kridtbrud. Fra øvre
Maastrichtian. (Foto: Sten Lennart Jakobsen)

 
Danekræ nr. 618. Valettaster.
Søstjerne fra øvre Kridt-nedre Palæogen,
som er relativt komplet, og det er derfor muligt at rekonstruere
dens oprindelige ydre. Lokalitet: Stevns Kridtbrud.
(Foto: Sten Lennart Jakobsen)

 

Fiskefinne, Protosphyraenidae Foto: Peter Bennicke


Geologisk Museum har endnu engang vurderet et af Peters fund som danekræ.
Det er en 40 cm lang finne fra en 3m lang fisk der hører til Protosphyraenidae (fra Kridt) af gruppen Pachycormiformes som formodes at være fjerne slægtninge til Teleostei (en slags benfisk) 66 millioner år gammelt. Det er et unikt og særdeles interessant fund af en gruppe, som ikke er almindelig i det allerseneste Kridt og derfor af stor videnskabelig interesse.

Udover sin videnskabelige værdi har stykket også udstillingsmæssig værdi og det er på denne baggrund, at det unikke fund er erklæret danekræ.

        


Beskrivelse mangler, er på vej! Foto: Sten Lennart JakobsenDanekræ nr. 365.
Svampekrabbe og to troldhummere. Krabbeskjoldet måler 12 mm i
bredden. Nederst til venstre ses de to troldhummere (kun skjoldene er bevaret).
12 mm i bredden.

 Danekræ nr. 615. Cypraea sp. Forkislet snegl fra Stevns Kridtbrud.
 Sneglehuset er 13,9 mm langt. Den oprindelige kalkskal er 
 erstattet af kisel. Porcelænssneglen repræsenterer en ny, ikke tidligere 
 beskrevet art. (Foto: Sten Lennart Jakobsen). 


Danekræ nr. 565. Nakkehvirvel fra haj, Stevns Kridtbrud nær Sigerslev, 2008. Målene på hvirvlen er 9 x 14 mm.
B
egge endeflader er bevarede. Fra yngre Maastrichtien. (Foto: Sten Lennart Jakobsen)


Danekræ nr. 565. Nakkehvirvel fra haj
Fra yngre Maastrichtien. (Foto: Sten Lennart Jakobsen)

Fundet i Stevns Kridbrud 2008.
Målene på Fundet udgøres af en lidt framentarisk nakkehvirvel fra en haj, der måler 9X14 mm.
Begge endeflader er velbevaret. Der er tale om det første fund af en sådan knogle i Danmark og med henblik på at sikre den for fremtidige videnskabelige studier er den erklæret som danekræ.P>

Danekræ befinder sig nu på Statens Naturhistoriske museum i København.


Muligt danekræ, Cornelller fra ammonitter, ligger stadigvæk til bedømmelse hos Danekræudvalget på Geologisk museum i København. Foto: Peter Bennicke

 
  D
K 700 udgøres af en fossil krabbe.
  Foto: Sten Stennart Jakobsen

Krabben er 34 mm lang og 24 mm bred, fundet i en løs Danien kalkstensblok(Københavnskalk) på stranden ved Hesnæs, Falster. Bevaringstilstanden er særdeles god med den oprindelige skal bevaret. Dette er væsentligt for nye studier har vist at ultrastrukturen i skallen er vigtige for klassifikationen af denne type krabber.Der er tale om en raninid krabbe (på dansk frøkrabbe). Repræsentanter for denne gruppe er genereltsjældne i danske aflejringer fra Danien, hvor der hidtil kun er beskrevet Raniliformis baltica fra koralkalken i Fakse kalkbrud og Københavns Kalken (Sen Danien). Det foreliggende eksemplar kan henføres til slægten Macroacaena, som bl.a. kendes fra 3 beskrevne arter i Vestgrønland, heriblandtMacroacaena bispinulatus fra Turritellakløften i Agatdalen, Nuusuaq (Mellem Paleocæn), som DK 700 formmæssigt minder om. Der er dog med stor sandsynlighed tale om en ny, ikke tidligere beskrevet art. Repræsentanter for Macroacaena er ikke tidligere fundet i Danmark, og det er på denne baggrund at fundet er erklæret danekræ.Raniniderne hører til blandt de mest primitive krabber, hvor bagkroppen ikke er slået op under skjoldetsom hos de ægte krabber (brachyure decapoder). De tidligste raninider er fundet i Aptien (Tidlig Kridt, 112-125 mill år siden) Hvis du har yderligere spørgsmål er du naturligvis velkommen til at henvende dig til undertegnede. Samtidigt vil jeg på vegne af danekrægruppen takke dig for at have indleveret fundet til evaluering som danekræ.

Beskrevet af Arne Thorshøj Nielsen, Formand for Danekrægruppen. Geologisk Museum

________________________________________________________________________

Sensationelle fund af 3 X danekræ fra Stevns Kridtbrud, fundet af Peter Bennicke  juli/2010.

  
Foto: Sten Lennart Jakobsen, Geologisk Museum København

Palæontologer fra Danekræudvalget ved Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske museum har erklæret Ikke mindre end 3 fossilfund fra kridtet på Stevns som danekræ. Finderen er Peter Bennicke fra Moseby, Kunst og Natur, Falster Sten og fossilsamling.

Det er en søstjerne Valettaster, der for første gang er fundet så komplet, så det måske er muligt at rekonstruerer hvordan den oprindeligt har set ud.

Det andet danekræ er et søpindsvin Phymosoma sp, med intakte munddele og specielle pigge. Der supplerer den oprindelig viden om disse søpindsvin.

Det tredje fund er en lille porcelænssnegl, Cypraea sp. der aldrig før er fundet så langt tilbage i tiden.

Peter Bennicke har før fundet danekræ i Stevns Kridtbrud i 2008.  Det en nakkehvirvel fra en haj, det er det første fund af en sådan knogle i Danmark. Fundet udgør et af en lidt framentarisk nakkehvirvel fra en haj, der måler 9X14 mm.
Begge endeflader er velbevaret. Der er tale om det første fund af en sådan knogle i 
Danmark og med henblik på at sikre den for fremtidige videnskabelige studier er den  
erklæret som danekræ.

Danekræene er omkring 66 millioner år gamle.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Bennicke, Kunst & Natur, Gl. Klintevej 1, 4660, Tlf.: +45 51 36 56 20 • Mail. info@kunst-natur.dk